Online casino lisenser og reguleringer

Online casino lisenser og reguleringer: Din trygghet på nettcasino

Alle de forskjellige online casinoene som tilbyr oss spillere å kunne spille for ekte penger på deres nettcasinotilbud er pliktige å ha en casinolisens. Det er flere ulike lisenser og myndigheter som utsteder disse, og du kan ha en lisens i et land, men tilby spillet i et annet – for det må ikke nødvendigvis være det samme. Hvilken regulerende myndighet som har utstedt lisenser har noe å si for deg som spiller. Naturligvis er noen aktører strengere, og kan anses som mer seriøse. Men uansett hva: Et nettcasino skal ha lisens og det må følge en rekke reguleringer og forordninger.

Vi skal her fort danne oss en oversikt over hvordan reguleringer av nettcasino fungerer, slik at du står klar for å spille trygt på nettet.

Ulike kontrollerende myndigheter

Det er flere ulike stater og myndigheter som kan utstede en lisen for pengespill i sitt myndighetsområde, og som vi skal komme tilbake til er også ulike myndigheter i stand til å gi en regulering som kan benyttes utenfor deres rent geografiske område.

Innenfor området EU og Schengen har vi et lappeteppe av lokale, og større anerkjente lisensgivere. Det fine med EU er at det åpnes for at uregulerte markeder, igjen vi kommer tilbake til dette, innenfor EU og Schengen kan kontrolleres av andre jurisdiksjoner. Slik blir det lett for både casino og spillere å få tilgang, samt kontroll over sine spill.

Vi kan også nevne at det er ikke bare nok å ha fått tildelt en lisens: Ulike myndigheter og kontrollorgan kommer jevnlig og sjekker ut at nettcasinoet driver sin bedrift i henhold til reguleringer. Dersom det oppdages regelbrudd, kan casinoet idømmes alt fra bøter til å få lisensen trukket tilbake. En tydelig forskjell på kvaliteten i lisens er hvor ofte slike undersøkelser gjennomføres, og også hvor hardt de slår ned på regelbrudd.

Online casino lisenser

Mer enn én lisens

Når du går inn på et nettcasino vil du oftest se at det er mer enn en lisensmyndighet som har gitt lisenser, eller det kan være flere fra samme. Dette kommer av flere årsaker:

Du har forskjellen mellom regulert – og uregulert – marked som vi kommer tilbake til, og du har også forskjellige krav for ulike spill. Det er ikke den samme lisensen for eksempel tipping og automatspill. Dermed, om det tilbys flere ulike spill som er dekt av ulike omfattende regelverk så må casinoet naturlig nok oppfylle alle de ulike kravene hver for seg og å ha en lisens for hver.

Også spill og programvare leverandøren trenger lisenser

Også utvikleren av spill for nettcasino som kan spilles for reelle penger har en rekke krav å tilfredsstille, og må derfor også ha sine lisenser for å lovlig kunne samarbeide med nettcasinoer og tilby sine produkter.

Kravene for å få en lisens

Det stilles strenge krav til lisensiering. De ulike kravene varierer fra myndighet til myndighet, men det er noen gjengående krav som stilles:

  • Rettferdige spill skal være garantert. Dette gjøres ved å bruke en RNG «Random Number Generator», eller på norsk slumptallsgenerator. Disse kontrolleres av en ekstern 3. part for å påse at de fungerer slik de skal (særlig er dette viktig for spillutviklere).
  • Det er aldersgrense for å spille for penger, og dette skal overholdes. Spillere må være myndige, altså over 18, og dette skal verifiseres.
  • Noe som leder over i neste punkt: Alle spillerkontoer skal bli verifisert, og enhver spiller må bevise at han eller hun har oppgitt rett identitet og adresse.
  • Det er strenge krav om å motvirke hvitvasking av penger.
  • Alle som spiller på casinoet kan kun ha en konto.
  • Villedende reklame er strengt forbudt.
  • Det må være informasjon om ansvarlig spilling på nettstedet til casinoet.

Kravene for a fa en lisens

Regulerte og uregulerte markeder

Et element til som har en innvirkning på nettcasinoer er forskjellen på markeder som er regulert, eller uregulerte.

Et regulert marked betyr at det er en egen lisens for spill innenfor det, og i det landet så må lisensen være utstedt fra gjeldende myndighet. Dette gjelder for eksempel for Italia, noen tyske delstater, og Storbritannia der det er lokale spillmyndigheter som utsteder lisensen.

Er det derimot et uregulert marked, slik som Norge er, så må nettcasinoet ha en lisens fra en myndighet som kan utstede en mer generell lisens som lar casinoer tilby spill til andre land enn der de har lisens fra.

Det vi i Norge oftest møter er Malta Gaming Authority (MGA), som basert i Malta kan tilby spill til andre steder. Det er også derfor så mange nettcasinoer er basert akkurat der. Videre er dette ansett som en av de bedre lisensmyndighetene så et MGA-stempel er å anse som godt.

To andre vi ofte møter er lisenser fra myndigheter i Gibraltar og Curacao. Alle tre ligger de innenfor EU, Curacao er underlagt Nederland og de to andre statene er medlemmer i EU, og derfor kan de tilby spillisens for området og tilhørende nasjoner.

Konklusjon: Med reguleringene er du trygg

Vi ser altså at det er strenge reguleringer hele veien for nettcasinobransjen, noe som utelukkende er positivt for oss spillere.

Noe av det første man skal gjøre når en møter et nytt online casino er å se på regulerende myndigheter og lisens fra disse. Dersom dette er utstedt av en myndighet som er anerkjent og hvis lisens også er effektiv i ditt område så er det fort et stort pluss. Motsatt er det om det er manglende lisenser, eller det forsøkes å bruke en ukjent aktør eller lisens som ikke passer inn i området – dette kan være en mer generell lisens inn mot et regulert område.

Sistnevnte er ikke en problemstilling for Norge, men når vi spiller så skal vi se etter Malta, Gibraltar og Curacao. Samt vite at det er et stort pluss om vi også møter andre større navn, slik som eksempelvis britiske myndigheter som går god for casinoet sin drift i sitt område. Dette er en del av rammene rundt din spillopplevelse og trygghet, så vær sikker og forsikre deg om at lisensen for dine spill på ditt nettcasino er i henhold.

I siste ende må vi huske på at casinolisensen er stempelet som bekrefter at nettcasinoet håndterer sin drift innenfor de gjeldende reguleringene satt av lisensutsteder.

Med en seriøs lisens og regulering er du som spiller trygg på at dine penger er sikre, dine personopplysninger er ivaretatt og at du spiller på spill som er rettferdige. Vær derfor varsom og sjekk lisenser og reguleringer på ethvert nettcasino. Dette er også noe vi gjør når vi ser på tilbud for spill over nett. Det er sjeldent at noe er feil, men det bedre å være føre var.